NAT Result 2015

graph

Resulta ng NAT, ikinatuwa ng lahat

             Labis na ikinatuwa ng lahat nang lumabas ang resulta ng NAT sapagkat mataas ang nakuha ng mga batang mag-aaral sa ikaanim na baitang. Ito ay may 88.98% Mean Percentage Score (MPS).

                Sa loob ng ilang taon, ngayon lamang nakakuha ng ganito kataas na MPS ang paaralan.

                Mahigit kumulang sa 12% ang itinaas nito noong nakaraang taon.

                  Ang pagkakamit ng mataas na MPS resulta ng NAT ay lubos na ikinatuwa ng punongguro na si Bb. Nelda P. Banayo at mga gurong tagapayo ng ikaanim na baitang na sina Gng. Jennifer A. Soner (dating guro ng klase) at Gng. Erna B. Gusi.

  Laking pasasalamat at labis din ang katuwaang nadama ng mga magulang sa nakamit ng paaralan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s